Oppdag Magi!

Magi-universet legger vekt på at læreren er en prosessveileder og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal bygge på samarbeidslæring og læringsdialog. Bøkene for både elevene og læreren legger opp til en leken og balansert lese- og skriveopplæring og egner seg for skoler med både rask og saktere bokstavprogresjon.

Magi er skrevet for Fagfornyelsen 2020 og 1.-4. trinn.

Oppdag mer

Hjelp, skal DU bli førsteklasselærer?

Jeg får mange spørsmål via e-post, Facebook og sist i dag på SMS. Spørsmålene kommer fra venner, studenter, og folk som følger meg via bloggen, TPT, Facebook eller Instagram. De fleste handler enten om stasjonsundervisning, klasseledelse eller hvordan gå frem…

Read More