Dette er Magi A

Hvert skoleår med førsteklasse har jeg drømt om å finne den riktige boka eller den riktige serien hvor alt hører sammen, og hvor elevene kan få en eller flere engangsbøker med oppgaver som motiverer, inspirerer og gjør det verdt for både elevene og læreren å bruke den dyrebare undervisningstida – sammen i boka. Likeså har jeg alltid drømt om å slippe å gi elevene svært forskjellige kopiark med læringsaktiviteter med ulik layout, men finne den ressursboka som hadde alt det jeg trengte og som hvor elever og foresatte kjente oppgavetypene igjen. Nå er første del av drømmen ferdig, Magi A er her – ferdig fra trykkeriet!

Mens noen læreverk og lærebokserier for den første lese- og skriveopplæringa er veldig lærerstyrte med en metodikk hvor få elever slipper til og kommunikasjonen er preget av at læreren spør og elevene svarer og at det meste av arbeidet i bøkene er individuelt, har Magi fokus på at læreren er en prosessveileder. Gjennom å være prosessveileder er det læreren som strukturert faglig og metodisk som leder undervisningen og den balanserte lese- og skriveopplæringen, men det er elevene som får være aktive. Samtidig får læreren et mye større grunnlag til å fasilitere, modellere og observere elevenes ferdigheter og utvikling faglig og sosialt.

Magi bygger på at lese- og skriveopplæringen er oppdagende og balansert og aktivitetene er preget av samarbeidslæring, læringsdialog og en rekke fellesopplevelser i par, grupper og hel klasse som senere gjør elevene i stand til å arbeide individuelt med ulike oppgaver. Dette uavhengig av om skolen eller læreren velger rask eller sakte bokstavprogresjon. Med Magi A har du ALT du trenger til skolestart og den første lese- og skriveopplæringen i førsteklasse!

Så hvorfor et eget univers kalt Magi?
Den gleden det er  å være førsteklasselærer i seg selv, har alltid vært motivasjonen for å skrive og lage læremidler, men samtidig også hvor arbeidskrevende det er å gi alle elever uansett nivå god lese- og skriveopplæring. Med Magi har jeg fått lov til å samle og presentere de beste aktivitetene for å balansert, mellom syntetisk og analytisk lese- og skriveopplæring og arbeidet med hele ord, de beste oppgavene som både engasjerer og motiverer elevene til et høyere læringsutbytte, men også å gjøre læreren sikker på at det som skjer i klasserommet er det som er faglig riktig selv om læreren har en rekke valgmuligheter. Videre har jeg fått lov til å tydeliggjøre det jeg mener føringene for ny læreplan legger opp til, mer arbeid med tilpasset læring og motivasjon, men også nye og motiverende arbeidsmåter. Her har både dybdelæringen fått plass gjennom at alle oppslag er oppdagende med åpne oppgaver og krever at elevene setter seg inn i ulike situasjoner og bruker sine forkunnskaper til å danne nye, terninger og spill motiverer og elevene får være fysisk aktive og oppleve lek og moro i arbeidet med det enkelte oppslag og bokstav.

Med Magi håper jeg at andre lærere kan få lov til å oppleve den gleden jeg har opplevd i klasserommet sammen med mine førsteklassinger. Forhåpentligvis gråter de ikke like mange rørte tårer som meg for hver elev som lærer å lese.

Magi B kommer høsten 2018. Her får elevene arbeide med ord og setninger, rim, alfabetisering, sammensatte ord, diftonger og ulike språklyder gjennom strukturerte oppgavetyper de kjenner fra Magi A. Leseteater, spill og oppdagende skriving med skriverammer er også med. Underveis dukker det opp åpne opplegg hvor elevene møter ulike igangsettere. Her får elevene arbeide i dybden med ulike lese- og skriveaktiviteter og påvirke og skape sine egne læringsprosesser – med læreren som regissør.

Magi A og Magi B er et perfekt par, men kan også brukes hver for seg.

Magi A
I Magi A møter elevene et bokstavoppslag for hver bokstav med åpne oppgaver, samlesing og individuell lesing av morsomme og lekne tekster, introduksjon av hver bokstavs skriveretning, grunnleggende lese- og skriveøvinger, lek og moro gjennom fysiske aktiviteter og spill.

Etter arbeidet med to ulike bokstaver møter elevene repetisjonsoppslag med oppdagende skriving, spill, ordjakt, leseteater og andre lærerike og morsomme aktiviteter.

Hva med de elevene som trenger mer trening? Hva med de som kan lese og jobber fort? Hva gjør vi når vi er ferdig med det enkelte oppslag eller når vi er ferdig med bokstavinnlæringen? Foruten å etter hvert gå over til Magi B, er det naturlige valget Magi A Ressursbok. Boka inneholder metodisk veiledning, tips og ideer til gjennomgang av hvert oppslag i elevboka og en rekke nyttige kopiark i FARGER. Skriftforming av ord og bokstaver, ord- og bildekort, trene på setninger, alfabetplansjer, oppdagende skriving, leseteater, lesespill, videre arbeid med bokstavene og mye mer. En ressursbank for tilpasset læring og for at du raskt og fleksibelt skal kunne planlegge lese- og skriveopplæringen best mulig.

Til slutt vil jeg si tusen takk til GAN Aschehoug for tilliten og til min kjære redaktør Kristin Hide for et godt faglig, inspirerende og lærerikt samarbeid – nå er vi klare for Magi B. Thor W. Kristensen og hans unike evne til å gi liv til figurene i mitt lille univers som engasjerer og motiverer elevene gjennom sine herlige og lekne illustrasjoner. Ida Nygaard og Nygaard Design for et lekkert og lekent design som er funksjonelt og lett å finne fram i for både elever og lærere. Videre vil jeg takke forfatter Hanne Solem og lærer og spesialpedagog Åsta Høgseth ved Gruben barneskole for alle faglige råd og god støtte underveis i prosessen.

Her kan du bla i komponentene til Magi A:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *