Royale matematikktimer og underveisvurderinger


En morsom aktivitet som bringer litt royal stemning, varme og tenkende topplokk og fremmer både muntlige og skriftlige ferdigheter i matematikkfaget er å arbeide med «Tallkroner». Det finnes mange ulike slike spill, også i andre fag, men her er altså min versjon å arbeide med kronene på småskoletrinnet og som ble vel tatt i mot av engasjerte elever som nå lurer på når vi skal jobbe med dem igjen. Den eneste forberedelsen du trenger å gjøre er å lage kroner til hver enkelt elev, og ja, jeg har laget meg et sett – og syns at det er unødvendig bruk av tid hvis elevene skal lage sine egne. Da blir også overraskelsesmomentet i aktiviteten borte første gang, og hvor lang tid tar det å lage 24 tallkroner? En halvtime, en god kaffekopp og en stiftemaskin.
tallkroner

Hvordan skal man og hva kan man bruke tallkroner til?
Jo, avhengig av alder på elevene og hvor langt en er kommet er det egentlig bare tallene som må tilpasses elevene og resten er ubegrensede muligheter. Jeg valgte å skrive ut tall tosidig og feste med binders både foran og bak på kronen med binders slik at tallene kan byttes ut og endres ved behov. Før presentasjonen av oppdraget og oppgaven de skal gjøre demonstrerer jeg alltid for elevene enten ved en elev jeg har avtalt med på forhånd eller ved hjelp av en annen voksen i rommet hvis det er tilgjengelig. Jeg poengterer også at når demonstrasjonen er over skal alle elevene gå fra samlinga og over til sin plass sammen med dagens/timens læringspartner og lukke øynene. Deretter går jeg rundt og setter kronene på hodet til alle elevene. Det gir meg muligheten til å tilpasse og differensiere, samtidig som elevene ikke for noen mulighet til å se tallene de har på sin krone.

Ulike opplegg vi har prøvd ut og som kan gi deg ideer til videreutvikling
– Still spørsmål til læringspartneren din om hva tallet kan være. «Er det et oddetall på tierplassen?», «Er det partall på enerplassen?», «Er tallet større eller mindre enn ti?», «Er tallet mellom ti og femti?» osv. Når elevene har gjettet tallet sitt har de måttet lage alt fra 4 til 10 veier til tallet. Jeg poengterer bruk av «veier» til tallet fordi det åpner for differensiering mellom de sterkeste og de svakeste. Veier kan være tegning, addisjon, subtraksjon, divisjon, multiplikasjon, regnefortellinger osv. En elev valgte for eksempel veien «Mitt tall får du ved å legge sammen det laveste oddetallet og det høyeste partallet i området 0-10». Når læringspartner har godkjent løsningen, begynner den andre eleven gjetningen på tallet på sin krone.

– Finne tjuervenner. «Får jeg 20 ved å legge til 12?», «Hvis jeg trekker fra dette tallet får jeg 17 slik at det blir 17+3 som gir 20?». På samme måte som over har elevene måtte lage veier til tallet og eksemplifisere hvordan de tenker.

– Still spørsmål til læringspartneren din om hva tallet kan være på samme måte som i første eksempel. Deretter har elevene fått i oppdrag å lage ulikt antall veier hvor tallet skulle være del av en vei til å gi 100 som sum.

– Still spørsmål til læringspartneren din om hva tallet kan være på samme måte som i første eksempel.  I denne omgangen valgte vi tall mellom 100-1000 som tok noe lengre tid, men som ble enda morsommere. Oppgaven ble deretter å skrive tallet i utvidet form, de fem tallene før og etter tallet, legge til 49 til tallet, trekke fra 49 fra tallet, og lage en regnefortelling som andre kan løse med tallet som svar.

Hvorfor veier til tallet og ikke regnestykker?
Gjennom «veier» til tallet og ikke regnestykker trenes elevene i problembaserte løsninger, såkalt problem posing. På den måten blir det opp til elevene å vise hva de kan, fremfor den ofte vanlige fremgangsmåten med tradisjonelle regnestykker. Mange elever, så vel svake som sterke, viser ofte flere tegn til representasjonskompetanse når de får slike oppgaver. Derfor egner aktiviteten seg både til underveisvurdering og som ei undervisningssøkt basert på målene du har satt for timen eller uka, i klassen din. Aktiviteten passer også på mellomtrinnet ved bruk av andre tall og kriterier. Erfaringene jeg har gjort meg er at selv om det krever mye av elevene å tenke så abstrakt og huske så mange opplysninger underveis, selv for de minste, er at mestringsfølelsen og følelsen av å lykkes bare blir enda større og at kunnskapen fester seg bedre. Det er nok ikke bare følelsen av å være litt kongelig som gjør det, men mest motivasjonen kombinert med oppgavene og samarbeidslæringen sammen med noen de er trygge på.

tallkroner2

Hvordan arbeide videre?
Ønsker man å gjøre noe mer av arbeidet kan man ved at elevene på vei ut eller når alle er ferdige, be elevene feste postitlappene sine på tavlen, for deretter å bruke disse lappene som utgangspunkt for videre arbeid. Gruppere tallene i stigende eller synkende rekkefølge. Hvem hadde det største og hvem hadde det minste tallet? Velge ut et eller flere tall en skal jobbe med som dagens tall og med nye kriterier, eller ha en læringssamtale og gjennomgå enkelte strategier og løsninger elevene har brukt for å komme frem til svaret.

Hva nå?
Finn frem kartong, en kopp fylt med varm kaffe eller te, stiftemaskin og det gode humøret. Sett i gang!

Dette innlegget ble opprinnelig publisert 06.02.2016 av meg på Femoverfire.no


Om Runar Ragnarson Brataas

Runar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet Grunnskolelærer 1-7/adjunkt ved Høgskolen i Nesna (Nord Universitet) og Høgskulen i Volda. Bruk av konkreter, terninger, spill og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring og bruk av ulike læremidler har alltid vært viktig for Runar i både undervisning, formidling og i opplegg han selv deler og lager. Runar har tidligere jobbet både i Rana- og Osloskolen, men jobber nå som forlagsredaktør for barnetrinnet i GAN Aschehoug.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *