Læringsdialog og tilpassa opplæring 1


I vår var jeg så heldig å få lov til å være med på kurs og teambuilding med min nye kollegaer i Osloskolen hvor læringsmiljø sto som et selvsagt satsningsområde både for samlinga og for skolen. Det er lenge siden jeg har vært så inspirert og følt at jeg endelig har møtt noen som snakker samme språk som meg. Jeg håper jo i alle fall det, for det var første gang på lenge at jeg ikke hadde lyst til å se på telefonen, sjekke klokka eller gjemme meg langt ned i kaffekoppen. Nå lurer du sikkert veldig på hvem det var som sto for kursinnlegget og innholdet? Jo, Charlotte Duesund fra Læringsmiljøteamet i Oslo kommune.

Vurdering for læring, metodiske aktiviteter, spill og læringsdialog som verktøy for tilpassa opplæring har alltid vært mine viktigste knep for å både sørge for tilpassa opplæring – men selvsagt også et klassemiljø preget av tro på seg selv og hele gruppa som enhet. Det var derfor så godt når boka til Duesund, Bergkastet og Westvig kom i posten. Jeg ble hekta, og slukte boka på et par timer, og sjokoladebitene i skåla ble ikke rørt. Jeg var så oppslukt at jeg ikke klarte stoppe å diskutere boka sammen med flere av mine kollegaer neste dag og vips var både boka og kollegaer på vandring for å diskutere i løpet av de kommende ukene. Da slo det meg? Hvorfor har jeg ikke funnet en bok som forklarer så tydelig det jeg har prøvd helt siden jeg begynte som lærer – før? Det var en oppvåkning å oppleve at det så sort på hvitt kunne både støttes på forskning og opp mot konkrete eksempler og uttalelser fra både lærere og elever i norsk skole. Til høsten gleder jeg meg til å møte kollegaene mine ved gammelskolen i uke 40, (da har jo jeg høstferie i Osloskolen) nettopp for å diskutere og jobbe med læringsdialog som tema og er veldig glad for at boka «Inkluderende læringsmiljø – faglig og sosialt» skal være pensum og er bestilt inn. Ære være en fornuftig og god sosiallærer som ble like gira som meg og mine nærmeste medkollegaer.

I boka kan man lese om hvordan åpne oppstartsaktiviteter, læringsdialog, og koblingene mellom hvordan læringsstøtte og læringsmiljøet henger sammen og inviterer til tilpasset opplæring. Hvor mange elever er det ikke som føler at de aldri har noe å komme med, siden mye av skolearbeidet ofte er individuelt og ikke fremmer med- og samarbeidslæring. Skal disse elevene miste selvfølelsen? Nei, de skal med og denne boka viser så sterkt hvordan du som lærer er den viktigste brikken for initiere til og lede læringsprosesser til det beste for alle elever – og ikke minst deg selv som kontaktlærer. Er det noe jeg har blitt enda mer hekta på nå – så er det nettopp de åpne oppgavene og fremmingen av læringsdialogen som mitt viktigste verktøy i verktøykassa. Likeså gir den et sidekick til enkelte lærere som ikke skjønner at skoleutvikling må skje med hele organisasjonen og i samråd med og ikke mot den pedagogiske virksomheten.

«Det er dialogen som «drar» læringsøkta fremover. En aktiv og felles dialog forutsetter elevmedvirkning og elevdeltakelse. Det forutsetter felles dialog med alle involverte i klasserommet; felles deltakelse, felles engasjement og felles oppmerksomhet»

– Bergkastet, Duesund & Westvig, 2015 – Inkluderende læringsmiljø – faglig og sosialt

2-8

I sommer har jeg lest boka tre ganger og begynte å drodle litt på hvordan jeg kunne bli en bedre lærer i forhold til verktøya jeg allerede har brukt, erfaringene jeg har gjort og for å gi mine nye førsteklassinger en ekstra god start. Etter å ha lest og lest både norske og engelske forskningsartikler om inquirybasert undervisning og om læringsdialog, dukket enda en bok opp. Det viser seg nemlig at Gyldendal Akademisk har en egen serie, Nyttige verktøy for deg som er kontaktlærer med fantastiske bøker, ikke bare for nye, erfarne eller eldre lærere – men for alle som jobber, interesserer seg og ønsker utvikling i norsk skole. Av bøkene der var det selvsagt, «Elevsamtalen, læringsdialog og vurdering» av Rolad Jensen og Camilla Hauren Leirvik jeg bare måtte ha. Den tar med seg Bergkastet, Duesund og Westvigs perspektiver og går dypere inn på teamet rundt læringsdialog og de små men essensielle elevsamtalene jevnlig og ikke bare den «som må gjennomføres».

«Tilpasset opplæring kan ikke realiseres gjennom hva læreren alene gjør. Elevene må delta og bidra for at læringen skal «berøre» elevene. Det kan skje gjennom at elevene utfordres på å knytte læring på skolen til egne erfaringer, preferanser, interesser og planer. Da kreves det plass til refleksjon i læringsarbeidet, så disse koblingene muliggjøres. Når dette skjer som læringsdialog mellom alle aktørene i klasserommet, kan den enkelte bidra til at alle kan utvikle en dypere og mer helhetlig forståelse, fordi elevene vil ha ulike bidrag»

Jensen / Hauren Leirvik, 2015 – Elevsamtalen, læringsdialog og vurdering.

Hvorfor deler jeg dette med DEG som leser her? Jo, fordi det er noen uker igjen til skolestart og enten du vil holde ferien hellig eller ei. Dette er et innertiertips fra meg. Ved å lese disse bøkene kan du både få bekreftet, bli styrket og utvikle deg til en lærer som i enda større grad klarer å ivareta elevene dine med tilpassa opplæring både faglig og sosialt – bare smartere og med en teft du egentlig har innebygga – bare den får komme frem. Hadde jeg visst at serien med fem bøker var så rimelig hadde jeg bare bestilt dem på rappen, men det får være. Utover høsten kommer jeg til å følge opp temaet på bloggen, og håper derfor at mange kaster seg over boka – enten du kjøper eller låner – nettopp fordi vi sammen da kan diskutere, problematisere og dele erfaringer. Derfor har jeg også valgt å opprette en kategori som heter «Verktøykassa» hvor jeg kan dele slike tips med deg oftere her på bloggen.

Ha en videre fin lærer- og sommerferie!

Skulle du forresten ønske deg tips om en god skjønnlitterær bok på tampen, ligger Linda Olssons «I skumringen synger svarttrosten» på nattbordet og ute i sola.


Om Runar Ragnarson Brataas

Runar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet Grunnskolelærer 1-7/adjunkt ved Høgskolen i Nesna (Nord Universitet) og Høgskulen i Volda. Bruk av konkreter, terninger, spill og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring og bruk av ulike læremidler har alltid vært viktig for Runar i både undervisning, formidling og i opplegg han selv deler og lager. Runar har tidligere jobbet både i Rana- og Osloskolen, men jobber nå som forlagsredaktør for barnetrinnet i GAN Aschehoug.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Én tanke om “Læringsdialog og tilpassa opplæring