2-10

100 ting å undre seg over – muntlige ferdigheter og kreativ skriving

2-9
Svarene over kommer fra notatboka mi og minnepenna jeg brukte skoleåret som var. Sammen har de med bøkene jeg tipset dere om i forhold til læringsdialog og inkluderende læringsmiljø dannet pakken «100 ting å undre seg over med andre eller alene». Denne pakken består av mange utprøvde, men også mange nye oppgaver som kan være med på å fremme læringsdialog, men også bruk av to blant de fem grunnleggende ferdighetene. Nemlig å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig. Med åpne oppgaver som dette kan elevene ved oppstart av dagen, økta, timen eller som et avbrekk få tid til å undre seg sammen med læringspartner, men også alene over ting som kan gi både deg og elevene overraskende og svært reflekterte og gode svar. Noen ganger dype, og noen ganger veldig humoristiske og fine øyeblikk. Viktigst av alt er det ikke at man både kan uttrykke seg muntlig og bruke disse som skrivestartere eller skriveoppgaver, men de kan også danne utgangspunkt for et helt undervisningsforløp. Slike undervisningsforløp, basert på elevenes egne uttalelser med veiledning fra læreren vil jeg gi dere innblikk i gjennom høsten – forhåpentligvis fra både småskole- og mellomtrinn.

2-10

I undervisningsforløpet med oppgaven som jeg deler med dere handlet det om «Torbjørn Tyv» og som du kan laste ned til slutt i dette blogginnlegget. Oppgaven var som følger,

Hvorfor tror du at Torbjørn gjør innbrudd og prøver å rane banker og butikker? Hvordan tror du at Torbjørn føler seg når han gjør det?

og elevene fikk diskutere i fem minutter sammen med sin læringspartner. Deretter skulle de med enten gruppa foran eller bak, litt ut i fra hvordan klasserommet var innredet, og dele sine tanker. Etter tre minutter samlet alle seg på sine plasser igjen, og vi gikk over til å se på oppgaven felles. Når elevene er vant til å jobbe på denne måten, er det ikke nødvendig at alle får lov til å dele i fellesskap. Jeg har lister med periodens læringspartnere og på den måten vet både de og jeg at jeg krysser av hvilke par som får svare, og ut i fra hvor mange svar vi trenger for å komme dit vi bør. Det gjør også at elevene forpliktes til å samtale med hverandre, fordi vi i disse øktene ikke bruker «opp med hånda», men at jeg som lærer spør parene direkte. Det er elevene trygge og vante med, og er noe av det viktigste jeg gleder meg til å implementere og jobbe med til høsten i første klasse. Som dere ser har jeg tatt med noen av svarene innledningsvis i innlegget.

Målet for vår økt var at vi skulle jobbe med «Jeg kan navn på ulike følelser», og dette målet  som en innledning til å skrive lengre og mer innholdsrike setninger ved bruk av adjektiv. Mange elever var veldig opptatt av at Torbjørn hadde det vondt og at han var trist. Neste spørsmål til læringsparene ble derfor, «Hvilke andre følelser tror dere at Torbjørn har –  når han er alene, sammen med de andre tyvene, og når han ikke stjeler eller gjør farlige ting?». Noen elever skrev notater på små whiteboards, mens andre bare snakka om følelsene som Torbjørn kunne ha. Deretter fikk nye læringspar lov til å komme med ulike følelser, og disse ble notert ned som ord i tabellen som dere ser nedenfor. Etterpå fikk elevene lov til å rekke opp hånda, og foreslå ulike setninger til de ordene og følelsene vi hadde fått opp på tavla. Dette slik at vi sammen kunne modellere for og minne på reglene for hvordan vi skriver setninger. Noen av eksemplene ser en i samme bilde. Til slutt fikk tilfeldige valgte elever (ved hjelp av ispinner med elevenes navn – nye neste gang), velge ut hvilke ord vi skulle skrive inn i arbeidsboka og lage setninger til. Disse markert med gul rute slik at alle tydelig kunne hvilke ord som måtte med, og mange elever skrev selvsagt alle. Vi snakker tilpasning for både sterk og svak.

2-11

Sånn! Da har du et undervisningsopplegg og et forløp du kan følge. Eller du kan bruke oppgaven som en kreativ skriveoppgave enten i skriveboka eller som hurtigskriving med den medfølgende malen som finnes til alle oppgavene i heftet. Her kan du laste ned det du trenger til å gjennomføre «Torbjørn Tyv» i klasserommet. Lykke til, – nå nærmer det seg skolestart!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *