Dialog, whiteboard og mestring i bokstavopplæringa


Vi er i gang, og det er så gøy å se hvordan oppgavene jeg brukte mye tid på både i vår og i sommerferien slår så godt an både motivasjonsmessig og i forhold til mestring for ivrige og veldig ulike førsteklassinger. Enda bedre er det å se hvordan man gjennom systematisk med to bokstaver i uka og hurtig progresjon vil og allerede får tid til å bedrive og styrke den tilpassa opplæringa for alle elever. Siden elevene kommer med så ulik ryggsekk jobber vi både med første, midterste og siste lyd i mange oppgaver, og elevenes terskel for både muntlig å bruke læringsdialog og skriftlig uttrykke seg er rørende. Skriftlig har whiteboards til hver enkelt elev vært noe av det mest motiverende, fordi elevene i stor grad produserer så mye mer enn når de jobber i ei skrivebok. Elevene kan i større grad ta bort en bokstav, ikke konsentrere seg om at arbeidet skal være superfint, men leselig og alle kan jobbe på sitt eget nivå. For introduksjonen av hver enkelt bokstav møter elevene en oppstartsaktivitet som sammen med sin læringspartner skal sette i gang tankegangen omkring bokstavlyden vi skal jobbe med de to neste dagene, som gjennom kontekster de kan kjenne igjen og eller fantasere seg inn i, – skal trekke koblinger opp mot noe de kjenner fra før av og assosierer med bokstavlyden vi skal i gang med. I begynnelsen velger mange å diskutere muntlig med sin læringspartner, men raskt ser elevene nytteverdien av å både tegne, skrive og prøve ut ulike uttrykksformer for å huske og bevare tankene sine frem til vi skal gjennom gå felles i plenum. For første arbeid med bokstaven L, ble følgende oppgave presentert,
lovenlisbethoppstart
Elevene satte i gang og som du senere vil se er det rørende hva elevene gjennom kun bokstavplansjer, seg selv som lærende og hjelp til og fra læringspartneren sin kan få til. Hvordan vi jobber i plenum varierer fra gang til gang, noen ganger jobber vi med små stoppunkt for å inspirere de andre læringsparene med ord som er blitt funnet. Andre ganger gjennomgår vi ordene som de ulike læringsparene ønsker å dele med klassen, og viktigst av alt er det at elevene må være aktive. Vi bruker ikke håndsopprekning, men trekker pinner og elevene er raskt blitt vant til at i denne aktiviteten skal og kan alle dele noe. Det er jo nemlig hele poenget med læringsdialog og for å fremme mestring. Når ordene blir delt snakker vi ofte om hvordan det skrives, lyderer som hel gruppe, snakker om første og siste lyd – og snakker om ulike ting som plutselig dukker opp. O for Å, eller KJ-lyden. Det er så mye gratis læring som blir med når en jobber på denne måten. I og med at elevene som oftest blir bedt om å skrive navnet sitt øverst på whiteboarden sin i venstre hjørne, kan jeg på et minutt sikre meg bilder av alle whiteboardene med iPhonen min, og hjemme gjennomgå og se hvor elevene er i sin læring og hvilke ord og uttrykksform de velger. Da kan jeg også lage ordskyer som vi kan bruke til nye oppgaver i det videre arbeidet enten senere eller med bokstavlyden neste dag.

Blir du litt gira?
img_5231

Er det ikke vakkert?! På grunn av navn og dårlig fotografering fikk jeg ikke med meg tavlene med setninger, men det er så rørende herlig å se hva slike 5- og 6-åringer kan få til. I løpet av høsten og våren skal jeg dele og  vise mer om hvordan slike oppstartsaktiviteter og arbeidet med læringsdialog kan fremmes i klasserommet. Jeg håper du følger med, og under her får du to oppgaver til som du kan bruke for å teste ut i klasserommet. Husk at du bare trykker på bildet, lagrer som og bruker dem på prosjektoren eller som utskrift. Ønsker du flere, kan du sjekke dem ut på TPT. Illustrasjonene er nydelig utført av Apples ‘n’ Acorns. Ha en nydelig søndag!

iverogsisseled


Om Runar Ragnarson Brataas

Runar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet Grunnskolelærer 1-7/adjunkt ved Høgskolen i Nesna (Nord Universitet) og Høgskulen i Volda. Bruk av konkreter, terninger, spill og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring og bruk av ulike læremidler har alltid vært viktig for Runar i både undervisning, formidling og i opplegg han selv deler og lager. Runar har tidligere jobbet både i Rana- og Osloskolen, men jobber nå som forlagsredaktør for barnetrinnet i GAN Aschehoug.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *