2-2

Godt nytt år med høyfrekvente ord

Det har vært lenge stille på bloggen, og det er ikke fordi jeg har lagt verken blogging eller læremidler, læringsaktiviteter eller tips på hylla. Det er bare at jeg har levd livet litt mer enn før, jobba masse med fantastisk flotte førsteklassinger på skolen vår og kanskje til og med jobba med mange spennende prosjekter i skjul som jeg gleder meg til å presentere for dere utover våren. Likevel er det morsomt å både få meldinger, forespørsler og hyggelige kommentarer på kurs og på gata om at mange lærere og til og med noen foreldre finner mye hyggelig, bra og lærerikt på bloggen som de kan bruke. Det har jo hele tiden vært meninga, og som jeg bruker å si – det er jo bare å bla seg innlegg for innlegg tilbake i tid – for det er jo nesten som et skattekammer som jeg ofte glemmer å gå tilbake til selv.

I jula har jeg jobbet med å lage morsomme aktiviteter både du og jeg kan bruke i klasserommet som omhandler arbeidet med høyfrekvente ord. Høyfrekvente ord er nok noe mange glemmer å jobbe systematisk med, samtidig som man tror at når man har vært igjennom en gang så er det bare å kjøre på. Vi vet likevel at dette må øves over år, og ikke minst holdes varmt for at leseflyten skal bli raskere og sikkerheten i elevenes lesing. Jeg var lenge usikker om jeg skulle dele pakken på TPT siden det finnes enormt mange ressurser med høyfrekvente ord, men 160 sider med 24 ukers treningsopplegg er ikke noe jeg tenker jeg kan stikke under en stol for dere. Holder du ut litt lengre her, så kommer det en smakebit nederst her som du kan ta i bruk med en gang i klasserommet.

2-2

I «Treningsbanken – Høyfrekvente ord I» får elevene trening i å arbeide med 6 ord til sammen og gjennom 24 sett med 5 ulike arbeidsark – hvorav to er spill og et er sett med ordkort. Til sammen tar pakken for seg av de 144 første høyfrekvente ordene. Arbeidsgangen sikrer både dynamisk, aktiv og undervisning som både ivaretar det individuelle og samarbeidslæring. Opplegget kan brukes så vel i klasseromsundervisning som i stasjonsundervisning. Arbeidsgangen er lik og gir trygghet og struktur for elevene og ser slik ut,

A – «En himmel full av høyfrekvente ord» er et terningspill som tar for seg ordene det jobbes med gjennom skriving og lydering.

B – «Jakt, les og fargelegg høyfrekvente ord» hvor elevene samtidig som de skal kjenne igjen, lese og lydere farger ordene i bestemte farger på et bilde.

C – «Les, spor og finn riktige par» omhandler sporing av ordene flere ganger, finne riktige setninger til de ulike høyfrekvente ordene – og oppgaveark C kan gjerne brukes i fellesskap som arbeid hvor man kan vurdere sammen om ordene kan brukes flere steder og snakke om hvorfor de eventuelt ikke gjør det.

D – «Jeg leser høyfrekvente ord» er leseark hvor elevene skal bruke ulike stemmer for å lese de høyfrekvente ordene og disse kan brukes som leselekse eller som leseoppdrag med eller uten bruk av læringspartnere. Her er det bare fantasien som setter grenser og arkene kan også brukes for å «målsjekke» om elevene identifiserer og leser ordene det jobbes med – med flyt.

E – «Kjemp om de høyfrekvente ordene» er et spill for 2-4 spillere hvor elevene kjemper om å «fange» de høyfrekvente ordene de får gjennom terningkast og fungerer i stor grad som ekstra lese- og identifikasjonstrening. Elevene må lese ordene høyt for hver gang og får nyttig mengdetrening.

F – «Ordkort med høyfrekvente ord» som læreren kan bruke på fokustavle, som lotto, på en stasjon eller som huskekort hvis man skal huske hvilke ord som hang oppe og så ble tatt ned. Flere tips til bruk av kortene vil komme på www.annerledes.org.

G – «Et ordlistespill med høyfrekvente ord» som tar elevene med i kjent stil til ordlistespillet som de kanskje kjenner fra før av? Her får elevene ulike utfordringer hvor terningen bestemmer hva som skal gjøres til hvert enkelt ord. Disse oppgavene kan derfor benyttes flere ganger og tas frem når ekstra trening kreves.

Til deg som følger bloggen har jeg valgt å dele ut en smakebit på hele sett 24, som du kan laste ned her og bruke i klasserommet hvis du har lyst. Lykke til med arbeidet – og godt nytt lærerikt år! Bruk 2017 til å utforske nye undervisningsmetoder, læringsaktiviteter og til å utvikle både deg selv og elevene dine.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *