2-3

Timens tall – hvorfor det?

I fjor var jeg så heldig å gjennom Kompetanse for kvalitet og Utdanningsdirektoratet få lov til å ta videreutdanning i matematikk og da MatematikkMooc og Matematikk 2. Det var en reise som takket være tidenes veileder, metodikk og organisering gjorde at jeg syntes at matematikk selv var gøy igjen og at jeg nesten ble mer matematikkmenneske enn norskmenneske. Det vistes ganske godt på bloggen, og det er nok naturlig når en nettopp videreutdanner seg og blir inspirert. Jeg tenker derfor at vi alltid må huske på å la oss inspirere, enten det  er av læringsblogger i utlandet eller i Norge, være seg Pinterest eller best av alt – de små tingene kollegaer prøver ut i naboklasserommet eller på en annen skole. Det som funker trenger ikke funke for deg, men kanskje finner du din egen twist og blir inspirert til å endre praksis og ikke minst gjennom det forventer mer av hva elevene kan få til og derfor læringsutbyttet deres.

Nå har det vært en herlig uke med vinterferie og viktigst av alt har jeg fått tid til å lage 200 (!!) oppgaver med timens tall mellom masse vinterferiekos, god mat, drikke og besøk av mor i tigerstaden. Disse 200 oppgavene passer best for de største elevene fra 4.-5. klasse og oppover. De har jeg lagd nettopp fordi savnet etter en kollega ved min tidligere skole i Mo i Rana ble for stort, og jada, Åsta du må nevnes her. Vi jobba mye med å prøve ut mange morsomme metodiske tips i fjor i hennes klasse som jeg gjennom flere år har vært del av – og derav prøvde vi ut ulike måter å tilnærme oss dagens tall – eller helst timens tall. For det er jo så mange måter en kan gjøre nettopp det på, og her presenterer jeg en måte i de 200 oppgavesettene som legges ut på TPT i tallområdet mellom 100 og 100, med en selvfølgelig smakebit du kan laste ned litt lengre ned.

2-3

Timens tall er derfor blitt til etter over flere år å ha jobbet med oppstartsaktiviteter i fagene som en inngang og annerledes port til oppstart og innhold i undervisninga. Timens tall er i stor grad utformet slik mange i dag bruker slik som dagens tall, men med utgangspunkt i at læreren gjennom bruk av dokumentkamera eller opplesning leder elevene gjennom det som for dem oppleves som en regnebingo hvor elevene i stor grad er med på å bestemme hvilken rute klassen skal starte med først og etter tur, og da ved bruk av å trekke navn eller ispinner. Hvis elevene ikke kan finne svaret er det lov til å sette kryss og eller hvis læreren tillater – jobbe sammen med læringspartner som også sikrer læringsdialog og utvikling av enda mer kompetanse i de ulike ferdighetene som er gjenstand for arbeid i oppgavesettene. Om læreren ønsker kan man stoppe opp og se på svaret sammen, for å avdekke eventuelle misoppfatninger, bruke elevenes ark til egen kartlegging eller presentere fasit til slutt og la elevene rette hverandre. Viktigst av alt, opplevelsen av noe en gjør i fellesskap og noe som oppleves som en regnebingo gjør at motivasjonen i seg selv ofte er viktigst for å komme i gang og for at arbeidet føles meningsfylt.

Timens tall kan også brukes ved hjelp av whiteboardtavler eller egen bok hvis en ønsker det. Det anbefales ikke å dele ut hele A4-arket og la elevene jobbe selvstendig da mye av engasjementet vil forsvinne nettopp på grunn av det. Prøv det ut da vel, enten i morgen eller når du kommer tilbake fra vinterferie om en uke. Smakebiten kan du laste ned i PDF herLykke til!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *