Lesefokus


lesefokus

Lesefokus ble utviklet av Mette Meidell og Torunn Bjørkmo med mål om  «…å gi alle elever tilpasset opplæring og bedre deres lese- og skriveforståelse» slik Anne-Lise Wie (2008:8) beskriver i sin evaluering av metodikken ved Selfors barneskole. Metodikken er i bruk ved flere skoler i Rana Kommune, og bygger på EYLP – Early Years Literacy Program.

Min bacheloroppgave i pedagogikk og elevkunnskap tok for seg problemstillingen «Hvordan implementere Lesefokus som metode for lese- og skriveopplæringa på første trinn?». Min motivasjon  til å forske på denne metodikken var å vise hvordan Lesefokus er et genuint og profesjonelt verktøy for å drive individuell tilpassa lese- og skriveopplæring for hver enkelt elev. Ved å bruke begrepet «å implementere» fikk jeg belyst hvordan en oppnår tilpassa opplæring, hva som må til for å lykkes, og hvilke premisser som ligger til grunn for bruk av metoden.