Med Fagfornyelsen fortjener elevene på småskoletrinnet å få en oppdagende lese- og skriveopplæring hvor dialog og samarbeidslæring gir alle elever samme inngangsbillett til aktiv læring preget av inkludering og tilpasset opplæring. I møte med Magi-universet kan alle elever mestre, inkluderes og utfordres – med læreren som prosessveileder og regissør. At bøkene foreligger på bokmål og nynorsk samtidig – er en selvfølge.

Runar Ragnarson Brataas, forfatter

Magi A
Bokstavoppslag med åpne oppgaver, samlesing og individuell lesing, introduksjon av hver bokstav, grunnleggende lese- og skriveøvinger, fysiske aktiviteter og spill.
Repetisjonsoppslag med oppdagende skriving, spill, ordjakt, leseteater og andre lærerike og morsomme aktiviteter.

Kjøp hos GAN Aschehoug
Bla i boka på bokmål
Bla i boka på nynorsk


Magi Bokstavplansjer – 29 bokstavplansjer fra Magi A Ressursbok
Magi Bokstavplansjer består av 29 solide og fargerike bokstavplansjer fra Magi A Ressursbok, én for hver bokstav. Plansjene er i A4-format. Hver plansje inneholder stor og liten bokstav og en morsom illustrasjon med elementer som begynner med eller inneholder den aktuelle bokstaven. Vokalene er røde, konsonantene er blå. Illustrasjonene er de samme som i Oppdag sammen-oppgavene i Magi A elevbok. Vedlagt er også en veiledning til lærerne med forslag til aktiviteter man kan gjøre i tilknytning til plansjene.

Kjøp hos GAN Aschehoug


Magi B
Bokstavoppslag med åpne oppgaver, samlesing og individuell lesing, introduksjon av hver bokstav, grunnleggende lese- og skriveøvinger, fysiske aktiviteter og spill.
Repetisjonsoppslag med oppdagende skriving, spill, ordjakt, leseteater og andre lærerike og morsomme aktiviteter.

Kjøp hos GAN Aschehoug
Bla i boka på bokmål
Bla i boka på nynorsk


Magi A Ressursbok og Magi B Ressursbok
Ressursbøkene er uvurderlige hjelpemidler som gir støtte til tilpasset opplæring og elevens videre arbeid med den første lese- og skriveopplæringen og kan brukes uavhengig av elevbøkene.

Her finner du metodisk veiledning, tips og ideer til gjennomgang av oppgavene i elevboka og en rekke nyttige kopiark i FARGER: Skriftforming av ord og bokstaver, ord- og bildekort, trene på setninger, alfabetplansjer, oppdagende skriving, leseteater, lesespill, videre arbeid med bokstavene, språklydene, rettskriving og mye mer.


Gryntes fortellerbok
En særegen og unik bok for muntlighet på småskoletrinnet. Det å kunne ta ordet er en av de første og største forventningene lærerne har i møte med elevene på første trinn. Gryntes fortellerbok er en fyldig håndbok med aktiviteter til oppstart, avslutning eller hele timer. Her får læreren ferdige leksjoner fylt av aktiviteter, spill og leker organisert som kopiark hvor det kreves få eller ingen forberedelser.

I møte med aktivitetene utfordres elevene til å samtale, leke, argumentere, presentere, leve seg inn i og dramatisere – med læreren som veileder.

Gryntes fortellerbok gir kompetente lærere og trygge elever! 

Kjøp hos GAN Aschehoug
Bla i utdrag av Gryntes fortellerbok (bokmål)

Bla i utdrag av Gryntes fortellerbok (nynorsk)


Snellas lese- og skrivebok 
En håndbok som skal hjelpe deg til å fremme elevene lese- og skriveferdigheter. Boka er i hovedsak ment for småskoletrinnet.

Snellas lese- og skrivebok inneholder små og store lese- og skriveoppgaver som utfordrer kreativiteten. Her er det også spill som elevene kan samarbeide om. Oppgavene egner seg for tilpasset opplæring i full klasse eller for elever som trenger flere utfordringer tidlig. 

Snellas lese- og skrivebok består av ferdige leksjoner med kopiark og aktivitetskort. Oppleggene er enkle å ta i bruk og kan tilpasses til ulike grupper og alderstrinn. Hver leksjon har en veiledning til læreren.

Kjøp hos GAN Aschehoug
Bla i utdrag av Snellas lese- og skrivebok (bokmål)
Bla i utdrag av Snellas lese- og skrivebok (nynorsk)


Lundes leseforståelse
Kommer høsten 2020 / vinter 2021.