Magiserien

Magi – oppdagende lese- og skriveopplæring

Serien legger vekt på at læreren er en prosessveileder og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal bygge på samarbeidslæring og læringsdialog. Det er disse elementene som danner grunnlag for elevenes individuelle arbeid.

Magi tar utgangspunkt i en balansert lese- og skriveopplæring og egner seg for skoler med både rask og saktere bokstavprogresjon.
Bøkene finnes på bokmål og nynorsk.

Magi A
Bokstavoppslag med åpne oppgaver, samlesing og individuell lesing, introduksjon av hver bokstav, grunnleggende lese- og skriveøvinger, fysiske aktiviteter og spill.
Repetisjonsoppslag med oppdagende skriving, spill, ordjakt, leseteater og andre lærerike og morsomme aktiviteter.

Magi B
Når elevene har lært bokstavene, er de klar for Magi B. Her får de arbeide med ord og setninger, rim, alfabetisering, sammensatte ord, diftonger og ulike språklyder gjennom strukturerte oppgavetyper de kjenner fra Magi A. Leseteater, spill og oppdagende skriving med skriverammer er også med.

Underveis dukker det opp åpne opplegg hvor elevene møter ulike igangsettere. Her får elevene arbeide i dybden med ulike lese- og skriveaktiviteter og påvirke og skape sine egne læringsprosesser – med læreren som regissør.

Magi A og Magi B er et perfekt par, men kan også brukes hver for seg.

Magi Ressursbok A og Magi Ressursbok B
Ressursbøkene er uvurderlige hjelpemidler som gir støtte til tilpasset opplæring og elevens videre arbeid med den første lese- og skriveopplæringen.

Her finner du metodisk veiledning, tips og ideer til gjennomgang av hvert oppslag i elevboka og en rekke nyttige kopiark i FARGER: Skriftforming av ord og bokstaver, ord- og bildekort, trene på setninger, alfabetplansjer, oppdagende skriving, leseteater, lesespill, videre arbeid med bokstavene og lydene og mye mer.

Lundes leseforståelse og Gryntes fortellerbok kommer i 2019.