Om

Runar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet Grunnskolelærer 1-7/adjunkt ved Høgskolen i Nesna (Nord Universitet) og Høgskulen i Volda. Bruk av konkreter, terninger, spill og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring og bruk av ulike læremidler har alltid vært viktig for Runar i både undervisning, formidling og i opplegg han selv deler og lager. Runar har tidligere jobbet både i Rana- og Osloskolen og som forlagsredaktør for barnetrinnet i GAN Aschehoug. Siden høsten 2018 har Brataas vært ansatt ved Lovund skole, først som inspektør, og nå som rektor ved Lovund skole i Lurøy kommune i Nordland.

Utdanning:
2018 – 2019: SePu / Høgskolen i Innlandet
Mangfold og inkludering (10 studiepoeng) og Ledelse av profesjonsutvikling i barnehage og skole (10 studiepoeng)

2015 – 2016: NTNU / UiT
MatematikkMooc Matematikk 2 (30 studiepoeng)

2010 – 2013: Grunnskolelærer 1-7 – Høgskolen i Nesna / Høgskulen i Volda:
Norsk 1-7 I og II (60 studiepoeng), Matematikk 1-7 I (30 studiepoeng), Engelsk 1-7 I
(30 studiepoeng), Pedagogikk og elevkunnskap 1-4 (60 studiepoeng). Bachelor i pedagogikk,
«Hvordan implementere Lesefokus som metode for lese- og skriveopplæringa på første trinn?».

Religions- og livssynsundervisning i et flerkulturelt samfunn (15 studiepoeng),
Religioner og livssyn (15 studiepoeng), Bibelen – tekst og tolking (15 studiepoeng), og
Tru og tradisjon (15 studiepoeng) ved Høgskulen i Volda.

Jobberfaring:
2018 -: Inspektør og rektor – Lurøy kommune – Lovund skole
2017-2018: Forlagsredaktør, barnetrinnet – GAN Aschehoug
2016-2017: Kontaktlærer og teamleder – Oslo kommune – Berg skole
2010-2016: Kontaktlærer og faglærer – Rana kommune – Gruben barneskole

Annen erfaring:
Nestkommanderende & butikkmedarbeider i dagligvarebransjen
Instruert, produsert og regissert teater, veldedighetskonserter og ulike arrangement
Instruert og arbeidet med barnekor og barneteater