kunnskapsløftet


Jeg er nå lærer i Osloskolen. For mange år siden var akkurat det helt utenkelig, men på grunn av mange ulike årsaker står jeg her i dag. Jeg må ofte kjenne litt ekstra etter, for det er nytt og ferskt – men det er noe befriende annet enn jeg er […]

Oppvåkningen og Charlotte Duesund