læringstrykk


4
Jeg får mange spørsmål via e-post, Facebook og sist i dag på SMS. Spørsmålene kommer fra venner, studenter, og folk som følger meg via bloggen, TPT, Facebook eller Instagram. De fleste handler enten om stasjonsundervisning, klasseledelse eller hvordan gå frem når en skal starte for første gang med en førsteklasse. […]

Hjelp, skal DU bli førsteklasselærer?


En morsom aktivitet som bringer litt royal stemning, varme og tenkende topplokk og fremmer både muntlige og skriftlige ferdigheter i matematikkfaget er å arbeide med «Tallkroner». Det finnes mange ulike slike spill, også i andre fag, men her er altså min versjon å arbeide med kronene på småskoletrinnet og som […]

Royale matematikktimer og underveisvurderinger